Zaslanie úmyslu Svätej omše

Formulár na stiahnutie
Osobné a kontaktné údaje
Podrobnosti úmyslu

Ďalšie informácie: Úmysly svätých omší môžete posielať prostredníctvom listu, e-mailom, s vyznačením obsahu úmyslu, vašou presnou adresou, druhom svätých omší, spôsobom a dátumom poslania milodaru.
Korešpondenciu nám posielajte na našu adresu:
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu (SAC)
Misijný sekretariát – pallotíni

Sološnická 20
841 04 Bratislava
omse@pallotini.sk
tel.: 02/43 19 10 30 , 0915 641 387

Súhlasím so spracúvaním mojich vyššie uvedených osobných údajov
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pre prevádzkovateľov Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Misijný sekretariát, Amazi, občianske združenie so sídlom Sološnická 20, 841 04 Bratislava, do odvolania súhlasu z mojej strany. Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, ak im bol súhlas udelený. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.